Schadeberekeningen

Schadeberekeningen

Wanprestatie of onrechtmatige daad kan leiden tot economische schade in de vorm van vermogensschade of schade uit gederfde winst of opbrengsten.

Valor business value treedt bij vraagstukken omtrent economische schade veelvuldig op als partijadviseur of onafhankelijke deskundige.

Een schadeberekening is meer dan een rekensom en wordt altijd gedegen onderbouwd en gedocumenteerd in een vermogensschaderapport, zodat het bruikbaar is in een gerechtelijke procedure.

 

Waarom Valor inschakelen voor uw bedrijfswaardering

In toenemende mate hebben ondernemers behoefte aan een objectieve waardebepaling van een onderneming. Valor business value is een van de weinige waarderingsspecialisten, die onafhankelijk is van accountantskantoren en andere zakelijke dienstverleners. Wij functioneren daarbij als onpartijdig deskundige maar vertegenwoordigen in specifieke gevallen ook het belang van onze opdrachtgever.