Ondernemingen en aandelen

Waardering van ondernemingen en aandelen

Afhankelijk van de aard van de opdracht waardeert Valor business value de aandelen of goodwill van een onderneming vanuit verschillende gezichtspunten:

  • Going concernwaarde: In dit geval bepalen wij de waarde vanuit het gezichtspunt van de huidige aandeelhouder/ondernemer.
  • Stand-alonewaarde: In dit geval bepalen wij de economische waarde vanuit het gezichtspunt van de potentiele koper, waarbij we er van uitgaan dat de onderneming als zelfstandige onderneming wordt voortgezet.
  • Strategische waarde: In deze situatie bepalen wij economische waarde rekening houdend met strategievoordelen, zoals synergie- en scopevoordelen.

Wij waarderen in alle gevallen op basis van toekomstige kasstromen en rekening houdend met tijdsvoorkeur, risico en onzekerheid.

 

Waarom Valor inschakelen voor uw bedrijfswaardering

In toenemende mate hebben ondernemers behoefte aan een objectieve waardebepaling van een onderneming. Valor business value is een van de weinige waarderingsspecialisten, die onafhankelijk is van accountantskantoren en andere zakelijke dienstverleners. Wij functioneren daarbij als onpartijdig deskundige maar vertegenwoordigen in specifieke gevallen ook het belang van onze opdrachtgever.