Echtscheiding

Waardering bij echtscheiding

Een echtscheiding laat vaak diepe sporen na, vooral wanneer een onderneming deel uitmaakt van het te verdelen huwelijksvermogen.

Afhankelijk van de wijze waarop men formeel is getrouwd, kan de waarde van de onderneming of een aandelenpakket een rol spelen bij deze verdeling. Dit is in ieder geval zo als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, maar soms ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden.

Af en toe is er sprake van een verrekenbeding en moet de overgespaarde winst van de onderneming onderling worden verdeeld. In deze gevallen moet de waarde van de onderneming nauwkeurig worden bepaald.

Wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van de aandelen dan kan de rechtbank een gerechtelijk deskundige aanstellen die de waarde moet vaststellen. De omschrijving in het vonnis van wat berekend moet worden is echter essentieel. Vaak sluit de rechterlijke macht aan bij de fiscale definitie waarde in het economische verkeer zonder het verschil te kennen tussen economische waarde en prijs.

 

Voorbeeld echtscheiding

Man en vrouw bezitten samen de aandelen in een kleine machinefabriek. De man is werkzaam in het bedrijf en mevrouw niet. Naast de man werken er nog 10 personeelsleden in het bedrijf. Het bedrijf had de afgelopen jaren tussen de € 1 miljoen omzet en een winst na belasting van € 10.000 per jaar. De man had een salaris aan zichzelf toegekend van € 175.000 per jaar. De man en vrouw besluiten te gaan scheiden. Bij de echtscheidingsprocedure die volgt is de waarde van het 25%­belang dat de vrouw houdt in het bedrijf het onderwerp van geschil.

De rechter stelt dat de waarde in het economische verkeer van de aandelen vastgesteld moet worden op de peildatum. De advocaat van de man betoogt dat de waarde economisch verkeer op de peildatum van het 25%­belang nihil is. Hij berekent de waarde op basis van de rentabiliteitswaardemethode en stelt een rendementseis van 25% waardoor hij op een waarde uitkomt van € 40.000 voor het totale aandelenpakket. De waarde van 25% zou dan op € 10.000 uitkomen, maar de advocaat betoogt dat een 25%­belang in een dergelijk kleinschalig bedrijf onverkoopbaar is omdat de man met zijn 75% de volledige zeggenschap heeft en deze ook niet wenst af te staan.

De advocaat van de vrouw schakelt  een register valuator in en deze waardeert de aandelen op de economische waarde. Hij komt op een waarde uit van  € 500.000. In zijn uitgangspunten heeft de valuator het salaris van de man genormaliseerd naar een niveau dat naar zijn oordeel redelijk is als arbeidsbeloning voor een directeur van een bedrijf van dergelijke aard en omvang. Daarnaast betoogt hij dat de waarde economisch verkeer niet het juiste uitgangspunt kan zijn, omdat door het feit dat de vrouw de aandelen aan de man moet overdragen bij de scheiding zij een bepaalde geldstroom misloopt die uit het bedrijf voortkomt en dat deze misgelopen geldstroom de enige basis kan zijn voor de waardering en niet de prijs zoals deze in de markt (=economisch verkeer) zal gelden. (Bron: PE Tijdsschrift voor Bedrijfsvolging, Chris Denneboom RV)

Op deze wijze ontstaat een complexe situatie doordat partijen het verschil tussen prijs en waarde niet kennen. Daardoor kunnen dit soort discussies zeer slepende procedures worden.

Waarom Valor inschakelen voor uw bedrijfswaardering

In toenemende mate hebben ondernemers behoefte aan een objectieve waardebepaling van een onderneming. Valor business value is een van de weinige waarderingsspecialisten, die onafhankelijk is van accountantskantoren en andere zakelijke dienstverleners. Wij functioneren daarbij als onpartijdig deskundige maar vertegenwoordigen in specifieke gevallen ook het belang van onze opdrachtgever.