Koop- en verkooptransacties

Waardering bij koop- en verkooptransacties

Valor business value is met haar jarenlange ervaring een zeer geschikte partner bij de verkoop van uw onderneming. Valor geeft inzicht in de waarde van uw onderneming zonder dat wij er belang bij hebben dat de transactie door gaat.

Door onze onafhankelijke positie krijgt u een objectieve onderbouwing van de vraagprijs, waarbij wij rekening houden met onder meer beperkte verkoopbaarheid van de aandelen doordat de aandelen niet beursgenoteerd zijn of doordat er bijzondere afspraken zijn gemaakt. Ook een minderheidsbelang kan een negatief effect hebben op de prijs.

Wanneer u een bedrijf wilt overnemen, wilt u een reële prijs betalen voor de aandelen of de activa. Valor kan voor u de waarde van de over te nemen onderneming bepalen.

Wij bepalen de waarde bij ongewijzigd beleid en de waarde, die kan worden gerealiseerd vanaf het moment dat u aan het roer staat. Op basis van de waarde en bijzondere omstandigheden kunnen wij samen met u een reële vraagprijs bepalen.

 

Waarom Valor inschakelen voor uw bedrijfswaardering

In toenemende mate hebben ondernemers behoefte aan een objectieve waardebepaling van een onderneming. Valor business value is een van de weinige waarderingsspecialisten, die onafhankelijk is van accountantskantoren en andere zakelijke dienstverleners. Wij functioneren daarbij als onpartijdig deskundige maar vertegenwoordigen in specifieke gevallen ook het belang van onze opdrachtgever.