Investeringsbeslissingen

Het nemen van de juiste investeringsbeslissingen

Uitbreidingsinvesteringen zijn alleen zinvol als zij waarde toevoegen aan de onderneming.

Daarvan is sprake als de return on invested capital hoger is dan de gewogen gemiddelde kostenvoet van het vermogen.

Valor business value kan samen met u Excel-modellen ontwikkelen, waarmee u investeringen kunt doorrekenen, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen en voorkomt dat u waarde vernietigt door investeringen te doen, die onvoldoende rendement opleveren.

 

Waarom Valor inschakelen voor uw bedrijfswaardering

In toenemende mate hebben ondernemers behoefte aan een objectieve waardebepaling van een onderneming. Valor business value is een van de weinige waarderingsspecialisten, die onafhankelijk is van accountantskantoren en andere zakelijke dienstverleners. Wij functioneren daarbij als onpartijdig deskundige maar vertegenwoordigen in specifieke gevallen ook het belang van onze opdrachtgever.